En tjeneste og nettside levert av Zen Finans AS. Gjeldsopplysningene er hentet fra gjeldsregisteret.com (Gjeldsregisteret AS).

Personvern og brukervilkår

Gjeldsregister.no er en tjeneste levert av Zen Finans AS.


Gjeldsregister.no omtales heretter som Zen Finans.


Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Zen Finans samler inn og bruker dine personopplysninger.


Ta gjerne kontant med oss dersom du har noen spørsmål til vår personvernerklæring.


ANSVAR FOR PERSONOPPLYSNINGENE
Zen Finans AS Org. nr. 921 670 605, Fredrik Selmers vei 2, 0663 Oslo er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger


BEHANDLING AV DINE OPPLYSNINGER
Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse er personopplysninger som Zen Finans vil behandle.
Med behandling menes enhver handling som innebærer aktivitet med dine personopplysninger. Dette kan innebære, men ikke begrenses til f.eks. registrering, lagring, sletting, organisering og overføring.


HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN OG HVA GJØR VI MED DEN?
For å kunne oppfylle formålet med tjenesten vil vi innhente opplysninger om deg som epost, adresse, personnummer, telefonnummer, med mer Informasjonen vi innhenter og lagrer om deg avhenger av hvordan du bruker tjenesten – f.eks. om du kun bruker tjenesten til å sjekke din gjeld eller og også innhente et lånetilbud. Dette avgjør også hvem informasjonen deles med, som f.eks. våre bankpartnere for å kunne tilby deg et lånetilbud om du ber om dette.


I tillegg ønsker vi også å kunne sende deg annen markedsføring, nye tilbud og fremtidige tjenester, gjennom elektronisk kommunikasjon som epost og sms for å øke kundetilfredshet og sikre at du som kunde får den beste kvaliteten på våre tjenester.


HVEM DELER VI INFORMASJONEN DIN MED?
Zen Finans samarbeider med underleverandører for å få et helhetlig bilde av din situasjon som f.eks kredittopplysningsforetak. Zen Finans forbeholder seg derfor retten til å foreta og lagre en kredittsjekk som avdekker historisk inntekt, eventuelle betalingsanmerkninger med mer om dette er nødvendig for å levere tjenestene du ønsker.


I noen tilfeller må vi dele dine personopplysninger med såkalte databehandlere for oss. Leverandørene vi bruker som databehandlere kan bare behandle informasjonen på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner. All behandling utføres i henhold til formålene vi har angitt for behandlingen.
Alle databehandlere vi engasjerer er kontrollert, slik at de oppfyller kravene til sikkerhet for behandling av personopplysninger.


BEHANDLINGSANSVARLIG FOR PERSONOPPLYSNINGER
Vi deler også dine personopplysninger med selskaper, som selv er behandlingsansvarlige for personopplysningene. Å være behandlingsansvarlig betyr at de er de som velger hvordan opplysningene skal behandles. I noen tilfeller kan vi bli pålagt å utlevere personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.
Når dine personopplysninger deles med et firma eller en offentlig myndighet som er behandlingsansvarlig, er det deres personvernerklæring som gjelder.
Vi deler ikke informasjon med foretak som ikke overholder gjeldende lovgivning for beskyttelse av personopplysninger.


LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE
Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.
Vi gjennomfører regelmessige kontroller av den informasjonen vi lagrer og behandler. Når vi ikke har rett til å lagre eller behandle informasjonen, vil den bli slettet.

HVOR HENTES DATAEN FRA

Tjenesten/nettsiden er levert av Zen Finans AS org.nr. 921 670 605. Gjeldsopplysningene er levert av Gjeldsregisteret AS. Oversikt over finansforetak som leverer gjeldsopplysninger til Gjeldsregisteret AS finner dere på gjeldsregisteret.com.


SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV OPPLYSNINGENE
I telefonsamtale med Zen Finans og deres medarbeidere gir du et muntlig samtykke til at vi behandler personopplysningene dine som blir formidlet via denne samtalen. Dersom du sender en en henvendelse til oss via vår nettside eller e-post eller bruker en av våre tjenester, som Gjeldsregister.no gir du ditt samtykke i forbindelse med dette.


TILGANG, RETTING OG SLETTING AV DATA
Tilgang
Du har alltid rett til å vite om vi behandler personopplysninger knyttet til deg, og i slike tilfeller få tilgang til dine personopplysninger. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. Informasjonen finnes i et utdrag, som også omfatter formål, kategorier av personopplysninger, mottakerkategorier, lagringsperioder, dine rettigheter, opplysninger om hvor dataene ble samlet inn fra og eventuelle automatiserte beslutninger.
For din sikkerhet kan vi trenge ytterligere informasjon fra deg for å sikre at det er deg som ber om tilgang til dataene og slik at vi kan gi deg opplysningene på en trygg måte.


Retting
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger med hensyn til formålet med behandlingen.


Sletting
Du har i følgende tilfeller rett til å få slettet dine personopplysninger:

 • Dataene er ikke lenger nødvendige for de formålene de er samlet inn for, eller på andre måter blitt behandlet.
 • Hvis du opphever et gitt samtykke, og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen
 • Hvis du motsetter deg behandling av dine personopplysninger som vi utfører med berettiget interesse som rettslig grunnlag. Det forutsetter at den berettigete interessen for behandlingen ikke veier tyngre enn hensynet til personvernet.
 • Hvis dine personopplysninger er behandlet på ulovlig måte
 • Hvis personopplysningene skal slettes for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt.

Det er ikke sikkert at vi kan imøtekomme forespørselen din om å slette dine personopplysninger. For eksempel, hvis opplysningene er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, for å utføre en oppgave av offentlig interesse, eller hvis opplysningene er nødvendig for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.


Begrensning
Du har krav på at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Hvis du er uenig i at de personopplysningene vi behandler om deg er korrekte, skal behandlingen begrenses mens vi kontrollerer om opplysningene er korrekte.
 • Hvis behandling av personopplysninger er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om at behandlingen blir begrenset.
 • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger til formålet med behandlingen, men du trenger dem til å avgjøre, kreve eller forsvare juridiske krav.
 • Hvis du har motsatt deg behandlingen av dine personopplysninger som vi behandler med berettiget interesse som et juridisk grunnlag, har du rett til begrenset behandling mens vi kontrollerer om vår berettigete interesse veier tyngre enn personvernet.

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er begrenset, kan vi utover det å lagre dine personopplysninger bare behandle dem med:

 • Ditt samtykke
 • For å avgjøre eller forsvare juridiske krav
 • For å beskytte en annen fysisk eller juridisk person
 • Eller av hensyn til viktig offentlig interesse

 

Dataportabilitet
Du har rett til å få de personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig benyttet og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre denne informasjonen til en annen behandlingsansvarlig og, hvis det er teknisk mulig, å få overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig. Dette under forutsetning av at behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke eller for oppfyllelse av kontrakten som et juridisk grunnlag, og at behandlingen er automatisert.


Retten til å protestere
Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som er behandlet på grunnlag av allmenn interesse eller berettiget interesse, herunder profilering. Hvis du protesterer mot en slik behandling, vil vi ikke lenger kunne behandle opplysningene dine hvis vi ikke kan vise til tvingende berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis vi behandler dine personopplysninger med det formål å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


SPØRSMÅL UTOVER DETTE?
Hvis du lurer på noe angående vår håndtering av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss. Du kan da skrive til oss eller kontakte Datatilsynet for spørsmål om personopplysninger. Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet på tilsynets nettsider: www.datatilsynet.no
Zen Finans AS Org. nr. 921 670 605
Fredrik Selmers vei 2, 0663 Oslo
post@zenfinans.no
+47 40 00 19 56