En tjeneste og nettside levert av Zen Finans AS. Gjeldsopplysningene er hentet fra gjeldsregisteret.com (Gjeldsregisteret AS).

Refinansiering av gjeld – en komplett oversikt

Refinansiering av gjeld er aktuelt for mange norske låntakere. Dersom du i dag har ett eller flere dyre lån, kan du potensielt oppnå fordeler ved å betale disse ned med et nytt lån. Her er alt du trenger å vite før du setter i gang.

Hva er refinansiering av gjeld?

Refinansiering er et begrep som benyttes om det å foreta endringer i ens eksisterende gjeld. Det kan for eksempel være snakk om å ta opp et nytt lån med det formål å betale ned ett eller flere gamle lån.

Har du for eksempel fem dyre forbrukslån på til sammen 50 000 kroner, kan du ta opp ett nytt lån på 50 000 kroner som brukes til å betale ned de opprinnelige lånene med. Du sitter da igjen med ett lån å forholde deg til – optimalt sett med bedre lånevilkår.

Ulike løsninger for deg som vil samle dyr gjeld

Dersom du vurderer refinansiering, er det greit å vite at det finnes forskjellige typer refinansieringslån. Hva slags lån du velger, kan være avgjørende for hvor gode lånevilkår du oppnår.

Refinansiering uten sikkerhet

Refinansiering uten sikkerhet vil si at refinansieringslånet er usikret. Dette vil i praksis være det samme som et forbrukslån. Men fremfor å bruke lånet på forbruk, benyttes det til å betale ned eksisterende lån.

Selv om forbrukslån generelt sett er kjent for å ha forholdsvis høye renter, kan lånevilkårene variere stort fra långiver til långiver. Får du tilbud om et lån med mer gunstige vilkår enn eksisterende lån, kan du derfor oppnå besparelse – selv om lånet er usikret. 

Refinansiering med sikkerhet

Refinansiering av gjeld med sikkerhet er et annet alternativ. I slike tilfeller er det vanligvis snakk om lån med sikkerhet i fast eiendom. Forutsetningen for å få et lån som dette, er at man kan la banken ta pant i eiendom med «ledig verdi».

Et refinansieringslån med sikkerhet vil som regel ha bedre rentevilkår enn lån uten sikkerhet. Dette fordi bankens risiko reduseres, siden de potensielt kan tvangsselge boligen om du ikke betaler lånet. Heldigvis er ikke dette nødvendig så lenge du betjener lånet som du skal.

Fordeler ved å refinansiere dyr gjeld

Enten du velger refinansiering av gjeld med eller uten sikkerhet, kan du oppnå en rekke fordeler. Her er de viktigste:

  • Bedre økonomisk oversikt: Du kan få færre lån og långivere å forholde deg til
  • Lavere lånekostnader: Har refinansieringslånet lavere effektiv rente enn eksisterende lån? Da kan du spare penger
  • Du kan bli raskere gjeldfri: Penger du sparer på å refinansiere gjeld kan gå til ekstra nedbetaling av lån 
  • Bli kvitt betalingsanmerkninger: Enkelte banker tilbyr refinansieringslån med sikkerhet til låntakere med betalingsanmerkninger. Brukes lånet til å betale ned lån som har ført til anmerkninger, kan du bli kvitt disse. Husk at betalingsanmerkninger slettes så snart du innfrir gjelden!

Hvordan refinansiere gjeld?

Når du ønsker refinansiering av dyr gjeld, er første steg å sende en lånesøknad til banken. Siden ulike banker kan tilby ulike lånevilkår, lønner det seg ofte å søke hos flere. Du kan da innhente mange tilbud, og deretter sammenligne disse. 

Jo lavere effektiv rente, jo bedre vil det være for deg som låntaker. Dersom du synes det er tidkrevende og tungvint å sende egne lånesøknader til alle bankene, lan en låneagent være løsningen. Da kan du søke hos flere långivere med én samlet søknad.

Mottar du et lånetilbud du er fornøyd med, kan du takke ja til dette. Ofte vil banken ta seg av nedbetaling av eksisterende lån. Du trenger da kun å forholde deg til det nye lånet ditt.

Hvem kan søke om refinansiering av gjeld?

Forskjellige banker kan operere med ulike kriterier for hvem som kan få innvilget lån. Dette gjelder også når du søker om lån til refinansiering av gjeld. Du må blant annet oppfylle bankens kriterier til alder og inntekt.

Det skader ikke å sende en lånesøknad til banken dersom du er usikker på om du oppfyller alle kriteriene. Får du avslag kan du alltids forsøke igjen siden, eller søke hos en annen bank.

Søker du om refinansieringslån med sikkerhet, må du også oppfylle krav til ledig verdi i boligen du ønsker å la banken ta pant i. 

Eier du for eksempel din egen bolig og har betalt ned på boliglånet i mange år, er det mulig at det er ledig verdi i eiendommen. Husk at høyeste belåningsgrad man kan ha på boliger er 85 %. Har du for eksempel en belåningsgrad på 50 %, er det gode muligheter for lån med sikkerhet.

Få hjelp til refinansiering av gjeld

Mange ønsker å refinansiere. Stor gjeld fordelt over mange ulike banker er blant de vanligste årsakene, da dette kan føre til unødvendig høye lånekostnader. Med mange långivere er det også fort gjort å miste oversikten! 

Samler du gjelden i et nytt lån, kan du potensielt forbedre egen privatøkonomi og spare penger.

Ønsker du hjelp til refinansiering av gjeld? Innhent tilbud fra flere banker, og velg refinansieringslånet som passer best for deg! For å finne ut hvilke gjeld du bør prioritere først bør du sjekke ut et gjeldsregister for å få oversikt.